CẦU NGUYỆN…

bathoi-3

Hỏi: 

Kính thưa Thầy, con là Phật Tử hiện ở Toronto, thường đi chùa cầu nguyện mỗi tuần ở các chùa Toronto, Mississauga, Kitchener, London. Con có đọc trên báo thấy có đăng lời cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát 9 lần mỗi ngày trong 9 ngày sẽ được toại nguyện. Con làm theo nhưng không thấy hiệu quả gì cả. Con phone tòa báo thì họ nói phải đăng lời nguyện này truyền cho người khác mới có hiệu quả. Con liền đóng tiền đăng 9 tuần liên tiếp, cũng chả thấy gì hết. Nhà báo liền bảo con thử đọc lời nguyện Chúa Cứu Thế xem sao và cũng phải đăng báo mới có hiệu quả. Con làm theo y như vậy cũng chẳng thấy kết quả gì hết Thầy ơi! Nhà báo nói có lẽ con chưa thành tâm nên Chúa Phật chưa cảm ứng. Thầy nghĩ coi, chồng con bị ở tù mà con chẳng hết lòng thành tâm thì sao được chứ? Con cầu nguyện cho chồng con sớm ra khỏi tù để tiếp tục làm ăn. Thầy ơi! Con nghe người ta đồn rằng Thầy là bậc chân tu cao tăng đắc đạo, chuyện đời Thầy cũng giỏi, chuyện đạo Thầy còn giỏi hơn nhiều Thầy khác. Thầy từ bi có cách gì giúp cho con được không? Chồng con ra tù làm ăn khá hơn, con sẽ hậu tạ Thầy. Con Diệu Hỷ Lạc.

images-1– Đáp:

Kính thưa Quí vị, Thế gian này đầy dẫy những phiền não và khổ đau. Muốn thoát khỏi phiền não khổ đau, con người tìm đến tín ngưỡng và tôn giáo cầu nguyện.

Nhưng cầu nguyện có được gì đâu?

Con người ai cũng biết như vậy, nhưng không mấy ai muốn thoát ra và cũng chẳng mấy ai thoát ra nổi. Tại sao vậy? Bởi con người không xét thấy phiền não và khổ đau do đâu mà sanh ra? Câu trả lời chính xác là: phiền não và khổ đau do tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê sanh ra. Ngay chính những người gọi là “tu hành” ở trong các chùa xưa nay cũng đầy dẫy phiền não và khổ đau bởi do tâm tham sân si còn lẫy lừng hơn bá tánh. Từ đó nhà chùa hướng dẫn bá tánh sa vào con đường phiền não khổ đau không khác. Nhà chùa gạt gẫm bá tánh và truyền bá mê tín dị đoan qua các hình thức cầu nguyện, lễ hội, cúng kiến, trai đàn bạt độ. Rồi đến nhà báo nói láo ăn tiền cũng tiếp tay truyền bá mê tín dị đoan.

Quí vị nên nhớ cho:

1. Chúa cũng chết trên cây thập giá. Phật cũng chết lâu rồi.

2. Các đại đệ tử cũng đã chết – có người chết thảm. Chúa Phật có cứu được ai đâu?

3. Các ông sư, các ông cha, bệnh cũng phải uống thuốc, đi bệnh viện, làm bậy phạm pháp cũng đi tù như bất cứ ai.

4. Đừng bao giờ thần tượng bất cứ chức sắc nào của các tôn giáo.

Không có vị nào hơn Chúa, hơn Phật cả.

Không có vị nào cứu được ai cả.

Giáo Hoàng cũng sợ bị bắn khi tiếp xúc với công chúng nên phải đi xe chống đạn.

Con người dù theo bất cứ tôn giáo nào cũng phải ghi nhớ các điều dưới đây.

Muốn thoát khỏi phiền não khổ đau, con người phải:

1. Tránh làm các điều ác, các việc bất thiện.

2. Siêng làm các việc phước thiện.

3. Giữ tâm ý trong sạch.

Ngoài ra, kính mời Quí vị tham khảo thêm các LINKs:

http://phtq-canada.blogspot.ca/2014/04/y-nghia-le-cau-nguyen.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2011/05/cau-troi-co-uoc-gi-au.html

VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA

PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

inh-377

This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s