TÊN QUỐC GIA LÃNG MẠN …

th

H.O.L.L.A.N.D

– Hope Our Love Lasts And Never Dies .

– Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.

I.T.A.L.Y

– I Trust And Love You.
– Tôi tin tưởng và yêu bạn.

L.I.B.Y.A

– Love Is Beautiful, You Also .

– Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.

F.R.A.N.C.E

– Friendships Remain And Never Can End

– Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.

 V.I.E.T.N.A.M

– Viagra In Every Time, Night And Morning…
and last but not least:

C.H.X.H.C.N.V.N. (Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam )

Chng H Xu H Chút Nào Vì Ngu.

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s