LÀM VIỆC CHĂM CHỈ !!!

images

Bác Hồ nói với dân làng :
– Năm tới nước mình thiếu gạo ăn.
Một thanh niên kêu lên :
– Cháu sẽ làm 12 tiếng một ngày.
Bác lại nói :
– Hai năm nữa mình hết luôn bắp và bobo.
Anh lại kêu lên thảng thốt :
– Cháu sẽ làm việc 14 tiếng một ngày.
Bác lại nói :
– Ba năm nữa, mình hết cả sắn khoai.
Anh càng lớn tiếng :
– Cháu sẽ làm việc 18 tiếng một ngày.
Bác cảm động vô cùng, ứa nước mắt như mỗi khi cần :
– Cảm ơn cháu, cháu có lòng hy sinh lớn lắm. Thế cháu làm việc ở đâu ?
– Thưa Bác, cháu làm việc ở nhà xác ạ !

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s