TẠI SAO ĐA SỐ CỬ TRI GỐC VIỆT LẠI “Ê CHỀ và TẨY CHAY” ỨNG CỬ VIÊN – ANDREW ĐỖ ???

Những ngày gần đến thời gian “final” bầu cử 8/11/2016, không khi tranh cử thât sôi nổi. Chức vị cao nhất của quốc gia, ông Donald Trump và bà HIllary Clinton đua nhau “sở hữu” Tòa Bạch Ốc rất gây go, hai người sẽ đối mặt nhau “choảng lực” qua 3 cuộc “live debate” (tranh luận trực tiếp) cho quốc dân xem. Càng về sau, theo thống kê của những cuộc thăm dò thì ứng cử viên Donald Trump ngày càng trội hơn, điểm cao hơn ứng cử viên HIllary Clinton. Tại sao như vậy? chúng tôi sẽ phân tích trong bài viết tới qua mục “ly coffee đầu ngày và bài bình luận” trên Việt Star Media và trên website của Vietstaronline cũng như phổ biến trên những trang FaceBooks…

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s