TỔ QUỐC ƠI !!!

Chris Phan's photo.

Tổ Quốc này không phải của riêng ai .
Là di sản Tiền Nhân xưa để lại .
Không thuộc anh , tôi , nhóm người , đảng phái .
Không để bán mua , đổi chác , chối từ …..

Bốn ngàn năm chống xâm lược rất khừ .
Giặc Mông , Thanh , Hán…. nát nhừ như cám .
Dân tuy ít nhưng chuyện gì cũng dám .
Chưa một lần chùn bước trước Tàu gian .

Lý tưởng nào bằng gấm vóc Giang San ?
Tình yêu nào hơn tình yêu Đất Nước ?
Sống không hổ với máu xương người trước .
Chết không nao vẫn ngẩng bước cao đầu .

Đi , ta đi phản đối giàn khoan dầu .
Không để nó là phân lâu hóa đất .
Hoàng Sa ruột thịt sẽ không hề mất .
Tin có ngày về lại Việt Nam ta .

Đi , ta đi chống bành trướng China .
Rất thâm hiểm đang mưu đồ Hán hóa .
1000 năm – như con chim sợ ná .
Ta xuống đường , mặc nguy hiểm bủa vây.

( Dung Nguyên 10 . 5 . 2014 )

Chris Phan's photo.
Chris Phan's photo.
Chris Phan's photo.
This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Xưa Và Nay. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s