LUẬN VỀ … HỌC !!!

No automatic alt text available.

Trẻ em thường không nghe lời người lớn nói, nhưng rất hăng hái bắt chước việc người lớn làm….
“Children have never been very good at listening to their elders, but they never fail to imitate them” (James Baldwin).

Vì thế, triết lý giáo dục nhân bản không ngưng lại ở mức độ thu nhận kiến thức đểtrở thành chuyên viên mà còn tiến đến chủ đích làm cho con người trở nên cao thượnghơn. “Thượng vì đức, hạ vì dân”để làm gương cho hậu thế. Phối hợp đạo lý làmngười và kiến thức để giúp đời là dấuchỉ củacủa kẻ sĩ.“Kinh luân khởi tâm thượng, binh giáp tàng hung trung. Vũ trụ chi giai ngô phận sự. Nam nhi đáo thử thị hàohùng.”

Phải, với tinh thần của Nguyễn Công Trứ “Vũ trụ chi giai ngô phậnsự” thì “người chăn cừu xứ Tô Cách Lan vàông bộ trưởng, công trạng đối vớiquốc gia ngang nhau” miễn là làm xong nhiệm vụmà tổ quốc đã giao phó. Thế thì thái độ của Tướng Công Nguyễn Công Trứ thật chí lý khi bị đày xuống làm línhthú ở Quảng Ngãi: “ Làm tướng không lấy làm vinh, thì làm lính đâu có chinhục”, đúng với chủ trương “Quốc gia hưngvong, thất phu hữu trách”. Sự học tuy khó khăn, nhưng thành quả rất ngọt ngào, là phương cáchđầu tư thâu được nhiều lợi nhuận nhất chocá nhân, gia đình và quốc gia dântộc.

“Học vấn là hành trìnhsuốt cuộc đời, học nhanh hay chậm không quan trọng, miễn là đừng dừng lại” Điều hay nhất của học vấn là không ai tướcđoạt kiến thức của mình được.
“The beautiful thing about learning is that noone can take it away from you” (B.B.King).

Triết lý hành động của kẻ trượng phu là “Nếu phải cân nhắc giữatưlợi và công ích, kẻ trượng phu phải hy sinh tưlợi để phục vụ công ích”. Đượcnhư vậy, cộng đồng, quốc gia sẽ được thái bình, thịnh trị. Tại các nước Tây phương,ý niệm công bằng xã hội (social justice) rấtphổ quát, chủ trương bác ái khôngthể thay thế cho công bằng bị tuớc đoạt.

Cộng đồng, xã hội, quốc gia phải thựchiện công bằng xã hội về mọi khía cạnh vănhoá, xã hội, kinh tế, chính trị … để moi công dân được hưởng dụng đồng đều mọidịch vụ, tiện nghi, an ninh ….. Học và áp dụng kiến thứcđể làm việc nhân nghĩa, xây dựng nhân quầnxã hội, quốc gia dân tộc thật là một nguồnvui vô tận.

“Học nhi thời tập chi, bât diệc duyệt hồ”…

(source from Eastern’s philosophy)

Phan Nguyên Luân… thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Tạp Ghi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s