6 NĂM với KIẾN TRÚC LÀM BẰNG 6 TRIỆU CÂY TĂM XỈA RĂNG và 170 LÍT KEO…

 

 Thật là một kỳ công và thiên tài! 

Stan Munro, a 38-year-old man from Syracuse, New York, USA

unnamed-1 unnamed-2 unnamed-3  unnamed-5 unnamed-6 unnamed-7 unnamed-8 unnamed-9 unnamed-10 unnamed-11 unnamed-12 unnamed-13 unnamed-14 unnamed-15 unnamed-16 unnamed-17 unnamed-18 unnamed-19 unnamed-20 unnamed-21 unnamed-22 unnamed-23 unnamed-24 unnamed-25 unnamed-26 unnamed-27 unnamed-28 unnamed-29 unnamed-30 unnamed-31 unnamed-32 unnamed-33 unnamed

 

 

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh đẹp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s