BẠN TỐT !!

Lucky đi công tác qua Canada, luôn tiện ghé thăm thắng bạn già nối khố… Mấy chục năm gặp lại, Quỳnh Tô mừng mừng tủi tủi, ôm bạn rươm rướm lệ tràn:
– “Thằng khỉ, tao nhớ mấy lắm đó”…

Lucky cười vui: – “thì tao cũng nhớ mầy mới bay qua đây. Ừa mà làm gì mấy nhớ tao dữ vậy?”..

Quỳnh Tô lấy vạc áo chùi nước mắt:
– “tao nghĩ mày qua trả nợ cho tao, làm tao cảm động.. ừa mày qua tao chơi, chừng nào về, để liệu mà vợ chồng tao lo cơm nước?”..

Lucky cười ruồi:
-“chiều nay tao về lại rồi, vì ngày mai có chuyện”.

Quỳnh Tô gật đầu:
– “Ừa, thôi mày ngồi nghỉ mệt đi, tao dẫn con vợ ra tiệm ăn cơm đĩa rồi về mình nói chuyện thêm nghen”…

Lucky nhìn Q. Tô dẫn em xã xệ ra khỏi cửa mà chủi thầm:

– Con bà nó! chắc nó lấy con dzợ Bắc Kỳ rốn, nên mới bị lây tính… cà chua, xí mụi này!

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s