ĐẠO CÓ TRƯỚC hay NGƯỜI CÓ TRƯỚC ???

Chris Phan's photo.

 

Một hôm đức Khổng Khâu ghé qua nhà người viết. Căn phòng u trệ bỗng sáng ra dị thường. Người viết đứng dậy cung kính.
-Con cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Lâu ngày ta ghé thăm con.
-Hân hạnh cho con. Ngài bận rộn trăm bề mà còn thăm con, quả thật phúc đức cho con.
-Có gì đâu. Ta lúc nào cũng bận rộn mà lúc nào cũng nhàn. Con đang viết gì thế ?
-Bẫm, con viết lung tung lắm. Con đang viết về Ðạo….
-À, tốt quá ! Người bây giờ phần lớn lo ăn, con lại nghĩ về Ðạo, quả con khá lắm !
-Ngài quá khen….nhưng con thắc mắc…
-Về điểm nào ?
-Bẫm, con thắc mắc vì chính lời của Ngài.
-Lời của ta ? Lời gì con ?
-Dạ, bẫm….Ngài bảo là ‘Nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân’ ? (Người mở rộng đạo, đạo không mở rộng người)
-Ờ đúng là lời của ta. Con thắc mắc ra sao ?
-Dạ,…Con nghĩ là ‘Ðạo mở rộng người chứ người làm sao mở rộng đạo được ». Như con, con có biểt đạo là gì đâu mà Ngài bảo con mở rộng Ðạo ?
-Ấy, con đang mở rộng đạo mà con không biết. Thế nầy nhé ! Ðạo là cái nhà, con đang ở trong cái nhà đó. Con có thể mở rộng hay thu hẹp ngôi nhà nầy lại chứ cái nhà làm sao mở rộng con ra được.
Da bẫm ngài, cho con hỏi một câu nữa nhé!
– Con hỏi chuyện gì?
– Vậy… “đạo có trước, hay người có trước”…
– Câu hỏi thật chí lý… ta phải về thôi! hẹn con dịp khác…

(source Cổ Học Tinh Hoa)

Phan Nguyên Luân… thực hiện

Chris Phan's photo.
Chris Phan's photo.
This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s