Daily Archives: October 16, 2016

WHEN I NEED YOU… Julio Iglesias / Leo Sayer

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

TÔI BỎ PHIẾU CHO ÔNG TRUMP và ĐẢNG CỘNG HÒA !!!

Tại sao tôi bầu cho đảng Cộng Hòa. Đây chỉ là vấn đền tranh luận, xem ai thuyết phục được ai thế thôi. Tôi quan niệm bầu cho chính sách chứ không bầu cho cá nhân, từ đầu tôi đã … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment