MÙA THU CHO EM !!

 

Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 1
Vườn Longwood, Quảng trường Kennett, Tiểu bang Pennsylvania.

Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 2
Vườn bách thảo Brooklyn, New York.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 3
Vườn bách thảo Chicago.
 
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 4
Vườn cây gỗ công viên Washington, Seattle.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 5
Vườn bách thảo Missouri, Phố Louis, Missouri.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 6
Vườn bách thảo Fort Worth, Texas.
 
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 7
Vườn ươm quốc gia, Washington DC.
 
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 8
Vườn ươm Dallas.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 9
Vườn bách thảo New York.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 10
Vườn Mount, Lenox, Massachusetts.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 11
Vườn Đỗ quyên Asticou, Mount Desert Island, Maine.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 12
“Khu rừng bị phù phép” Winterthur, Delaware.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 13
Vườn bách thảo Denver.
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 14
Vườn bách thảo Tower Hill, Boylestown, Massachusetts.

Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 15
Vườn bách thảo Green Bay.
 
 
Nhung khu vuon dep nhat nuoc My mua thu hinh anh 16
Wave Hill, Riverdale, New York.
This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh đẹp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s