CAMPUCHIA & VIỆT NAM

CHUYỆN KHÓ CƯỜI…
 
 
ông hoàng Sihanouk của Campuchia qua Việt Nam dự đại hội đảng do lãnh đạo Việt cộng mời… trong đại sảnh, ông cười vui thân thiện và chia sẻ:
– ‘ở Campuchia có 100 người thì hết 99 người ngu,
còn ở Việt nam 100 người thì hết 99 người khôn’
Mấy tên lãnh đạo Việt nam cười to, ngạo nghễ. bà chủ tịch quốc hội cười té xuống ghế, xong đứng dậy phụi đít, miêng vẫn giữ nụ cười ngạo mạn:
– Đất nước tôi, nhờ đảng thông minh lãnh đạo nên chúng tôi đã tiến lên xã hội chủ nghĩa lâu rồi. Đó là tại sao 99/100 người chún tôi đều thông minh !!
 
ông hoàng Sihanouk gật đầu đồng ý, trước sự ngạo mạn của đám lãnh đạo Việt cộng cười nham nhỡ, khinh người. Ông buồn buồn:
– Dân tôi chỉ có một người khôn lãnh đạo 99 người dốt… Không đủ người khôn và nhiều người khôn như trong đảng lão đạo được Kiến
 
 
ghe cái là mát lòng liền ha.
 
Rồi ông lại nói tiếp
**
‘nhưng cái may mắn là ở Campuchia 1 người khôn lại lãnh đạo 99 người ngu
** C
òn ở vn thì 1 người ngu đó lại lãnh đạo 99 người khôn kia !!!
This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s