TÀU CỘNG… KẺ THÙ CỦA NHÂN LOẠI, NHƯNG KHÔNG ĐÁNG SỢ !!

Ngày nay, Âu Châu đang giựt mình, tỉnh giậy thấy rõ Tàu không thể là một quốc gia có chánh danh là quốc gia thương mại được. Âu Châu cũng sực tỉnh nhận rõ là chính Tàu là thủ phạm của những sự phá giá-dumping đã làm sập tiệm từng mảng khu vực kinh tế, từng khối công nghiệp,

Sự bành trướng bá quyền Tàu đã tạo cuộc chạy đua mua vũ khí. Nhựt Bổn vừa mới đề xuất một Cuốn Sách Trắng-Bạch Thư đề nghị một chương trình Quốc phòng và tái võ trang. Đại Hàn cũng vậy, sẽ cùng Nhựt Bổn thành lập một hàng rào hỏa tiển phòng thủ chống Tàu. Úc Châu đang trang bị thêm tàu chiến và tàu lặn. Và Hà nôi Việt Nam Cộng Sản đang thương thuyết, năn nỉ ỷ ôi, Huê Kỳ bỏ cấm vận để được mua vũ khí tự vệ.

Trung Cộng, dù nay là đệ nhứt quốc gia về xuất cảng, dù sống với ngành xuất cảng, nhưng lại không tôn trọng luật chơi thương mại quốc tế, viện cớ rằng đấy là do âm mưu âu mỹ. Mặc dù Tàu sống nhờ thị trường âu mỹ. Tàu không thể và không bao giờ, biến thành là một quốc gia có một tầm vóc quốc tế, với một nền Kinh tế thị trường và một chế độ Pháp trị.

Kết ước thương mại với Tàu, chỉ là giao ước không căn bản luật lệ bất di bất dịch. Tàu chỉ tôn trọng những quyền lợi cho Đế quốc Tàu và Đảng Cộng Sản Tàu mà thôi !

Tàu đã cố tình chọn một chánh sách phát triển thế lực dựa trên sự đấu tranh và xung đột quyền lực. Đó là một sự lựa chọn tai hại! Nếu các xung đột càng mãnh liệt với các quốc gia có quyền lực cao – Huê Kỳ là quốc gia đối thủ số một –  thì sự xung đột lại càng ác liệt hơn với các quốc gia có thế lực kém. Tàu sẽ nuốt trửng các quốc yếu kém ! – Âu Châu và Pháp sẽ là những miếng mồi ngon ! Còn Việt Nam ta ? Khỏi phải nói ! Đã hoàn toàn Hán hóa rồi !

TS Phan Văn Song

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Góc Chính Trị. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s