ĐỒNG BÀO TỊ NẠN CS “ĐAU ĐỚN TIẾC THƯƠNG”… TRỊNH HỘI và KỲ DUYÊN KHÔNG CÒN VỚI CHÚNG TA NỮA !!

t84706

TRỊNH HỘI và KỲ DUYÊN ơi !!!

Đa số Mỹ trắng và trí thức ( 75 % ) theo đảng Cộng Hòa .

Đa số Mỹ đen và dân ở lậu (90 %) theo đảng Dân Chủ, một số lười biếng không chịu đi làm vì ở nhà được hưởng nhiều trợ cấp của chính phủ Obama , tiền do những người khác làm việc , đóng thuế .

Do đó bây giờ chính phủ nợ lên tới 20 ngàn ty ( 20 trillion ) do tổng thống Barrack Obama để nợ lại cho Donald Trump .

Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ, ai cũng cô gắng đi làm, cầu tiến, đa số ủng hộ chính sách tạo công ăn việc làm của đảng CH .

Nhắn với Trịnh Hội và Kỳ Duyên: Talk the talk!!! walk the walk!!

Hãy thực hiện đúng như lời tuyên bố của mình. Đừng làm mọi người, nhất là “fans” thất vọng, hai bạn nhé !!

Trịnh Hội và Kỳ Duyên thích “hưởng dương” ở VN, hay đi đi về về chốn XHCH… Thôi thay qua Canada cũng giống Mỹ, ở xứ đó làm gì phải không? thôi về VN, các em bé mồ côi, nghèo khổ, bệnh tật ở quê nhà đàng chờ đợi và sẵn sàng đổi chỗ cho họ Trịnh, họ Nguyễn Cao Kỳ….

254 trinhoi-6

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s