CÁ BÔNG LAU và CÁ BASA của VIỆT NAM BỊ THU HỒI VÌ NHIỄM ĐỘC…

ggg

Thông Cáo Báo Chí của FDA, Cơ Quan Kiểm Soát An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ vừa mới tái xác định cá Basa nhập cảng từ Việt Nam bị nhiễm độc mức độ rủi ro cao, bắt buộc phải thu hồi.

Trước đây, trong thông cáo báo chí hồi 25.Jun.2016 ghi là cá Swai, người Việt hay gọi là cá Bông Lau. Bản tin ngày 12.Dec.2016 tái xác định thông cáo báo chí của ngày 25.Jun.2016, ghi là các Basa. TCBC ngày 25.Jun.2016 là thông cáo tiếp theo của TCBC ngày 20.Jun.2016. Cả hai TCBC của tháng Sáu đều ghi là cá Swai. Dù ghi là Swai hay Basa thì chỉ là một giống cá da láng thuộc họ cá Vồ, cá Tra, cá Bông Lau,…

ffĐến nay, số lượng yêu cầu phải thu hồi là 27,995 pounds (gần 13 tấn).Được biết, số cá bị nhiễm độc đã được chuyển đến các tiểu bang Connecticut, Georgia, Maryland, Pennsylvania, Tennessee, Louisiana, Mississippi, and Texas, đang được yêu cầu thu hồi.

Sản phẩm được đóng gói trong bao nylon, rút không khí và đông lạnh. Bên ngoài sản phẩm ghi là “Best by date of March, 2018. Có những đợt hàng ghi “Best before: MM.DD.2017”.

Bản tin chi tiết bằng tiếng Anh:

TCBC ngày 20.Jun.2016
TCBC ngày 12.Dec.2016

Bao bì / nhãn hiệu:

unnamedf

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s