NẾU LUẬN TỘI… SAU KHI RỜI KHỎI TÒA BẠCH ỐC, TỔNG THỐNG BARRACK OBAMA CÓ THỂ BỊ 10 NĂM TÙ !!

 

 XUỐNG KHỎI GHẾ TỔNG THỐNG, OBAMA CHUẨN BỊ VÀO TÙ ?

Mời nghe phân tích các án lệ Tòa án liên quan đến chuyện Obama vi phạm luật, lấy tiền thuế của dân dùng vào việc “đảo nợ quốc gia”. Luật nghiêm cấm xử dụng tiền của người thọ thuế/ Federal funds/ để phóng thích số tù nhân nguy hiểm Taliban bị giam giữ tại Guantanamo Bay (Gitmo prisoners) theo thỏa thuận “trừ nợ”, mà không thông báo trước 30 ngày cho Quốc Hội Hoa Kỳ biết, đây là việc làm bất hợp pháp, do Chính Phủ dính vào tổ chức khủng bố Taliban….

xin mời xem tiếp, và chờ đợi giây phút Obama đứng trước vành móng ngựa nghe luận tội, và với tội danh như trên, “ông Tòa” đã khẳng định trên FOX News là Obama phải ngồi tù 10 năm. 

(source from NguyenDangTrinh’s blog)

 

 

 

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Góc Chính Trị, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s