ĐƯA CON NHỎ VÀO CHÙA KHÔNG DẠY… LỚN SẼ THÀNH NGƯỜI ĐẦU TRỌC !!

buddha-little-monk

Con nít bị quăng vào chùa, lớn lên làm thầy chùa NGU DỐT – thực sự KHÔNG CẦN THỜ TƯỢNG PHẬT hay BỒ TÁT – mà chẳng hiểu đức Phật dạy gì – Bồ Tát dạy tu như thế nào?

 

Cho nên có nhiều chuyện, người ta cho rằng HT Tịnh Không nói, nhưng thật ra là người ta phịa đó. HT Tịnh Không đã từng tuyên bố sẽ ngồi niệm Phật vãng sanh vào đêm 24 tháng12 năm 2000.Nhưng sau đó, HT vẫn còn sống nhăn đến ngày nay 2016, nên sửa lại rằng tin này là phịa đó.
Ngày nay, nhiều điều truyền bá qua internet, nói rằng 14 điều Phật dạy, 20 điều Phật dạy,điều này Đức Dalai Lama nói, điều nọ pháp sư Hư Vân, pháp sư Tuyên Hóa nói, tất cả là phịa đó.Đức Phật A Di Đà hay các vị Bồ Tát như Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiềnđều là sản phẩm của PG Trung Hoa.
Không có thật. Tất cả các vị đó đều là tượng trưng, có ý nghĩa tu tập,chứ không có nghĩa van xin cầu khẩn để được cứu giúp, cứu rỗi, hoặc được vãng sanh.
Nhiều trăm năm, ngàn năm qua, các nhà sư ta hay tàu đã lầm lẫn, do muốn tu mà không học.Nhà sư chân tu thực học không nhiều. Có duyên lành sẽ gặp được.Bổn phận người muốn tu là phải học và tự nghiên cứu tìm hiểu để sáng tỏ vấn đề này.Bổn sư hay Y chỉ sư chẳng có nghĩa gì quan trọng cả.Tất cả chư Phật đã thành hay sẽ thành đều bình đẳng. Đây là điểm quan trọng của giáo lý đạo Phật.
Bác nên đọc qua bài viết về vấn đề này: SUỐI NGUỒN BÌNH ĐẲNG TÁNH.
Các tôn giáo khác đều tôn thờ, thần tượng vị giáo chủ như đấng toàn năng cao chót vót, người ta không ai sánh được.Đạo Phật không phải là một tôn giáo hữu thần kiểu như vậy.
Có nhiều người cho rằng: đạo Phật là vô thần.
Bản thân con người muốn tu tập, phải giác ngộ để giải thoát mới là quan trọng.Nhưng giác ngộ điều gì, giải thoát điều gì?Đây là điều mọi người muốn tu theo đạo Phật phải tìm hiểu, phải nghiên cứu cho tường tận.Chớ không cần phải cứ thờ tượng Phật, tượng Bồ Tát, chùa to tượng lớn, lạy Phật theo từng chữ trong bản kinh nào đó,tại gia hay tại chùa, mà chẳng hiểu đức Phật dạy điều gì, Bồ Tát dạy tu thế nào.rồi la làng lên tôi theo đạo Phật đại thừa, không phải tiểu thừa, tôi mới là Phật Tử chánh tông nè,một cách om sòm, kịch cợm,dù đó là cư sĩ hay nhà sư tu 100 năm trong các chùa, xưa và nay,xưng là tu ngay từ lúc mới sanh, thực ra đã bị quăng vào chùa.

Vấn đề tuy đơn giản lắm, nhưng phải có thời gian và công sức để tìm hiểu cho thấu đáo.

Hòa thương TỊNH KHÔNG

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s