BÀI HỌC NỬA ĐỜI…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

 

Ai thực là kẻ thù?

Một người làm điều xấu với con do họ vẫn còn tham lam, giận dữ và ngu dốt. Con trở nên bực tức đối với họ, nhưng hãy nhìn xem ai là người điều khiển họ?  Ba kẻ đó chính là: Ngu dốt, Tham lam và Giận dữ.  Do đó hãy xác quyết rằng:

Thay vì trách cứ một ai đó, con hãy trách cứ tham, sân, si và trở nên thông cảm với người đó hơn. Họ cũng giống như con, và giống nhất là lúc đang bị điều khiển bởi tham lam, si mê và giận dữ.  Thay vì tìm cách trả thù họ, hãy tìm cách chuyển hóa tham, sân, si trong con, và trong họ nếu có thể.

Namo Buddhaya

__(())__

Bài Học Nửa Đời

Nửa đời người tôi hiểu được

Vô thường –

ấy lẽ thường nhiên

Và ta chỉlà chiếc lá

Trong rừng nhân loại vô biên..

– Nếu có một điều vĩnh cữu

Thì đó chính là đổi thay

Đổi thay –

chẳng hề thay đổi

Đành hanh.. tại thế gian này!

Điều ta cho là Hạnh phúc

Nào phải cứ là bên nhau

Dẫu hai phương trời cách biệt

Vẫn vui ý hợp tâm đầu!

– Không phụ thuộc vào năm tháng

Mà đo Sống ít hay nhiều.

Chính là

cách mình đã Sống

Mỗi ngày Thức tỉnh bao nhiêu..

Nửa đời trầm tư hiểu được

Bản chất kiếp người lẻ loi

Đã biết

nhân sinh hữu hạn

Lấp đầy – vẫn thiếu mà thôi!

– Con sóng phủ thềm năm tháng

Xóa nhòa,

cuốn nỗi niềm trôi

Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh

Đớn đau nào cũng phai phôi..

Nửa đời người tôi học được

Tan hợp,

thăng trầm bởi duyên

Đến lúc mây về chốn cũ

Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng…

 

Nửa đời người

khi tỏngộ

Phân trần đen, trắng mà chi!

Thế gian mĩm cười đối diện

Sống với cõi lòng vô vi..

Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ)

Have A Wonderful Day!

(source from ThuKhoaHuan/ĐH sưu tầm)

This entry was posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s