Dẹp bỏ biểu tượng và nghi thức Hồi Giáo ở White House

obama-in-mosque

Lie Like a (Prayer) Rug …

-Nhóm Chuyển tiếp quyền lực của ông Trump được lệnh dẹp bỏ những biểu tượng Hồi Giáo  và ngưng thực hành các nghi thức Hồi Giáo tại Bạch Ốc.

-Nhóm tiếp nhận quyền lực của ông Trump được lệnh dẹp đi những biểu tượng Hồi Giáo và đình chỉ thực hành các nghi thức Hồi Giáo tại Bạch Ốc. Người ta thấy Tổng Thống Obama rời khỏi Cánh Tây ( ành Pháp)của toà Bạch Ốc trong thái độ giận dữ, sau khi toán tiếp nhận quyền lực bắt đầu sửa soạn các văn phòng trong ngôi nhà Hành Pháp cho chính phủ mới.

– Theo lệnh của Donald Trump, một trong những nghi thức bí mật nhất của Obama sẽ bị đẩy lùi và tất cả những dấu hiệu của nó sẽ bị loại bỏ ra khỏi địa chỉ 1600, Đại Lộ Pennsylvania.

-Trong 7 năm qua, để lấy lòng bất cứ người Hồi Giáo nào đang làm việc hay khách đến viếng thăm  toà Bạch Ốc, phút im lặng đã được chỉ thị phải thực hành trong 5 lần cầu nguyện vào mỗi ngày của người Hồi Giáo. Thêm vào đó, những tấm thảm cầu nguyện với biểu tượng hình trăng khuyết được cung cấp nhiều nơi trong ngôi nhà Hành Pháp để dành tiện nghi hơn cho những người Hồi Giáo. Chính phủ Obama biện hộ về những nghi thức này bằng cách cho rằng việc thực hành giây phút im lặng cũng áp dụng cho các tôn giáo khác. Trong đó có tròn 15 giây im lặng cho những người Thiên Chúa Giáo vào sáng Chúa Nhật khi vị Tuyên Úy ban phép lành trong bữa ăn sáng cho các nhân viên.

-Không có sự cầu nguyện nào bị bắt buộc và việc cầu nguyện không do giới chức chính phủ hướng dẫn, do đó giới chức chính quyền Obama không hề vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Tu Chính Án Số 1. Tuy nhiên, sự thực hành  rõ ràng là ưu đãi người Hồi Giáo, với 25 phút im lặng mỗi ngày, 7 ngày trong một tuần, đã nói lên trọn vẹn cái chuyện mà vị tổng thống này đã phủ nhận trong 8 năm nay.

dondald_trump_feature -Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump, người ý thức rằng quốc gia này được thành lập bởi những người Thiên Chúa Giáo và được xây dựng bởi nền tảng đạo đức của Thiên Chúa Giáo, đang loại bỏ tất cả những ngẫu tượng ra khỏi vùng sở hữu, trừ phi những biều tượng này chứng minh được giá trị lịch sử đặc biệt. Chỉ có thập tự giá trong nhà nguyện của tòa Bạch Ốc là vẫn còn được giữ lại để thờ phượng.

qy3dbjyJim Mergernerlerny, trưởng nhóm phụ trách biến đổi tòa Bạch Ốc từ ngôi nhà của Obama trở thành ngôi nhà thứ hai của Trump, nói với đài MSNBC rằng: ” Ông Trump không thấy sự cần thiết phải cung cấp những tấm thảm cầu nguyện và những ngẫu tượng trong ngôi nhà do người Thiên Chúa Giáo tạo dựng nên. Hoa Thịnh Đốn  cung ứng một trung tâm văn hoá đa dạng để mọi người được thờ phượng theo bất cứ tín ngưỡng nào của họ. Quý vị sẽ không thấy (trong Bạch Ốc) ngôi Sao vua David, hay bất cứ biểu tượng nào của Do Thái Giáo, hay thánh giá để lấy lòng người Công Giáo. Một ngôi nguyện đường đơn giản, với một thập tự giá giản dị trên tường, đó là nơi thích hợp để mọi người cầu nguyện. Chính phủ của chúng ta không cần phải đè cổ nguời dân bắt buộc họ phải cầu nguyện theo những nghi thức nào đó, để không “đụng chạm” đến những nguời luôn rình rập đánh cho chúng ta tan xác.

Những người ái quốc trên toàn nước Mỹ có thể yên chí là cái thời xin lỗi về tín ngưỡng của chúng ta đã đến hồi kết thúc.

CHRIS PHAN… thực hiện


ENGLISH SECTION

Lie Like a (Prayer) Rug

A “satirical” site reported that President Obama stormed out of the White House because of a move by Trump to cancel all “Islamic prayers” in the building.

a katz / Shutterstock.com

CLAIM: Donald Trump canceled various White House measures accommodating Islamic prayers in the building, upsetting President Obama.

EXAMPLE: [Collected via Email, December 2016]

Obama was seen storming away from the West Wing after staffers from Donald Trump’s transition team began preparing the Executive offices for the new administration. On Trump’s orders, one of Obama’s most secretive rituals is being reversed and all signs of it removed from 1600 Pennsylvania Avenue.

For the past 7 years, to appease any Muslims working at or visiting the White House, silence has been ordered during the five times of Islamic prayer each day. In addition, prayer rugs and crescent moon symbols are available in several areas of the executive mansion to make Muslims more comfortable.

The administration has defended the practice by asserting that it also observes several other religious moments of silence and prayer out of respect, including a full 15 seconds for Christianity on Sunday morning while a chaplain blesses a staff breakfast. None of the prayer is mandatory or led by a government official, which has allowed the administration to subvert 1st Amendment issues, but the obvious favoritism towards Islam, which is observed for 25 minutes per day seven days a week, tells a story this president has denied for eight years.

President-Elect Trump, who acknowledges that this country was founded by Christians and was built on Christian morals, is having all pagan symbols removed from the property unless they offer some historical significance. Only the cross in the White House chapel will remain for worship. Jim Mergernerlerny, head of the team that will transform the White House from the Obama’s home to the Trump’s second home, told MSNBC:

“Mr. Trump doesn’t see the need to provide prayer rugs and false idols is a house built by Christians. Washington DC offers a diverse cultural center for worship of any kind. You won’t find any special considerations for Judaism or crucifixes to appease Catholics, either. There is a simple chapel with a single cross on one wall that is suitable for prayer by anyone. Our government doesn’t need to be forcing prayer rituals down people’s throats just so we don’t ‘offend’ people looking to blow us up.”

Patriots around the US can rest assured that the era of apologizing for our faith has come to an end.

ORIGIN: On 2 December 2016, a “satirical” site — which contains a disclaimer buried deep on its “About Us” page — posted a hoax story (“Obama Crushed After Trump Orders White House to Stop His Sickest Tradition”) that reported outgoing United States President Barack Obama was seen storming out of the White House because of the cancellation of one of his most “secretive rituals.”

According to the article, Obama secretly ordered White House staff to order silence in the building during the five daily Muslim prayers, collectively known as the Salat or Salah. The story also accuses Obama of making prayer rugs available in order to make Muslims more comfortable. However, it says, President-elect Donald Trump put a stop to the practice and ordered “all pagan symbols” to be removed from the property:

Obama was seen storming away from the West Wing after staffers from Donald Trump’s transition team began preparing the Executive offices for the new administration. On Trump’s orders, one of Obama’s most secretive rituals is being reversed and all signs of it removed from 1600 Pennsylvania Avenue.

To further its spurious claim, this story features a photo of Muslim men in prayer, suggesting that it was taken as part of this “secret” ritual. The picture was taken at the White House — by attorney Qasim Rashid — but the prayer was actually part of a special event in July 2016:

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: