CƯỜI…

CƯỜI … CƯỜI … CƯỜI …

 • Cười để hiểu Cười để vui,
 • Cười sưởi ấm tình người,
 • Cười tạo thành an lạc,
 • Cười giải tỏa phiền ưu,
 • Cười cốt giác người tu.

 

 • Cười âm thằm tiến hóa,
 • Cười rưới tươi mọi giới,
 • Cười không rời thanh nhẹ,
 • Cười chơn lý cho sâu,
 • Cười thanh điển phát quang,
 • Cười giải phá trần tâm.

 

 • Cười âm thằm tiến hóa,
 • Cười rưới tươi mọi giới,
 • Cười không rời thanh nhẹ,
 • Cười tâm thân đều tốt,
 • Cười phá tan uất khí,
 • Cười giữ phận làm người.

 

 • Cười con cá cũng vui,
 • Cười tiến tới nơi nơi,
 • Cười sức khỏe nội tâm,
 • Cười chơn lý cho sâu,
 • Cười thanh điển phát quang,
 • Cười giải phá trần tâm.

 

 • Cười rèn trui thực chất,
 • Cười an vui muôn thuở,
 • Cười muôn đàng rất hợp,
 • Cười tâm thân điều tốt,
 • Cười diệu thâm tiến hóa,
 • Cười không mưu tìm lợi.

 

 • Cười không mất tiền xu,
 • Cười thanh điển phát quang,
 • Cười chẳng ngộp mệt tim,
 • Cười cốt giác người tu,
 • Cười giải phá trần tâm,
 • Cười giải hết trần tâm.

 

 • Cười mê lầm biến mất,
 • Cười đón rào không có,
 • Cười thong dong tự tại,
 • Cười ngoài trong hiệp nhất.
 • Cười căn nền hay nhứt,
 • Cười không mưu không lợi.

 

Thơ : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện.
Tiếng hát : Thụy Long.
This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Xưa Và Nay. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s