THIỆP XUÂN XƯA… GỞI NGƯỜI LÍNH VNCH NGOÀI TRẬN MẠC !!

 Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 .. 
 nhớ những Xuân xưa trên quê hương yêu dấu…  Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, không quên nhiệm vụ “Bảo Quốc An Dân” giử vững tay súng, bảo vệ đồng bào vui Xuân, đón Tết, nhưng cũng không quên gởi lời chúc mừng Xuân đến Chiến hữu và toàn dân.. Mãi mãi Tưởng Nhớ và Tri Ân Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa   

Cờ VNCH.gif

*Thiệp chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 – Binh chủng Biệt động quân:*Thiệp chúc Tết mừng Xuân Quý Sửu 1973 – Tiểu đoàn 1 Nhảy dù:


*Thiệp chúc Tết Xuân Nhâm Tý 1972 – Binh chủng Nhảy dù:


*Thiệp chúc Tết – Tiểu đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến:

*Thiệp chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 – Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến:


*Thiệp chúc Tết Cung Chúc Tân Xuân 1974 – Giang đoàn 91 Trục Lôi:


*Thiệp chúc Tết Xuân Nhâm Tý – Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang:

*Thiệp chúc Tết Xuân Nhâm Tý 1972 – Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt:


*Thiệp chúc Tết Cung Chúc Tân Xuân Nhâm Tý – Lữ đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù:

*Thiệp chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 – Trung tâm huấn luyện Không quân:


*Thiệp chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 – Phi đoàn 415:


*Thiệp chúc Tết- Bộ Dân vận chiêu hồi:


*Thiệp chúc Tết Cung chúc tân Xuân – Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức:


* Thiệp chúc xuân 1971 của Lôi Hổ :


* Thiệp chúc xuân 1973 của Biệt Cách Dù 81:


*Chiêu hồi :*Không quân :*Chiêu hồi :

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s