MỘT THẰNG ĐI VỚI MỘT THẰNG …

images-1

 

 • Một thằng đi với một thằng
 • Một thằng du đảng, một thằng lưu manh
 • Một thằng đi với một thằng
 • Một thằng hại nước, một thằng xâm lăng
 • Hai thằng quan hệ nhố nhăng…
 • Người dân lặng lẽ cắn răng…. đứng nhìn
 • Một thằng đi với một thằng
 • Một thằng điếm thúi, một thằng ma cô
 • Một thằng đã bán cơ đồ
 • Một thằng khoác lác “biển trời của ta”
 • Lía lào lụng, tỉu nà ma
 • Ngộ cho mẫu hạm chết cha nị liền
 • Một thằng đi với một thằng
 • Một thằng lú lẫn một thằng điêu ngoa
 • Thằng tàu vị thế làm cha
 • Còn thằng Việt cộng chính là con hoang
 • Thằng lú đi với thằng bình
 • Tới đâu dân cũng chửi chung hai thằng
 • Thằng lùn đi với thằng cao
 • Hai thằng tội ác kể sao cho cùng
 • Ước gì hai tiếng đùng đùng
 • Hai thằng tự sướng chết chung ngoài đường
 • Cho đời bớt cảnh nhiễu nhương
 • Để cho thiên hạ muôn phương được nhờ
This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Văn Trào Phúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s