NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC ĐÃ HIỂU ĐƯỢC SỰ ÁC ĐỘC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆT CỘNG !!

Khi Đồng Bào trong nước đã thức tỉnh, và hiểu rỏ sự ác độc và vong nô của Hồ Chí Minh và Việt cộng, thì ngày tàn diệt vong của đảng cộng sản Việt Nam chỉ còn là thời gian..

Hởi những người lính nhân dân Việt Nam, các anh chị và các bạn hãy thức tỉnh cùng với đồng bào, hiện tại các anh đảng bảo vệ bè lũ lãnh đạo Việt cộng chứ không phải bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc… Hãy trở về với đồng bào, hãy cũng dân tộc lật đổ chế độ vong nô, bán nước hại dân, sẵn sàng dâng hiến tổ quốc cho ngoại bang !!

Hãy Tỉnh Ngộ Trước Khi Quá Muộn !!

Phan Nguyên Luân

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s