LIỆT SĨ… “NHÍ” !!!

Nhìn lại 42 năm trước, mỗi lần lính VNCH bắt tù binh Việt cộng, thì mới hởi ơi đa số là mấy em trẻ dưới 15 tuổi…

nói như Đặng Chí Hùng: “Nhìn lại cuộc chiến mới thấy hết những âm mưu thâm độc của đảng cộng sản. Cộng sản và Hồ Chí Minh không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đẩy trẻ em vào chỗ chết”.

Những sự việc phong tặng “anh hùng” chỉ là một tấm bình phong che dấu cho âm mưu bẩn thỉu nhằm đẩy trẻ em làm lá chắn, làm công cụ cho cuộc chiến đem về quyền lực đỏ cho đảng.

Trên thực tế, cũng lợi dụng việc này mà cộng sản đã đánh lừa dư luận quốc tế về cái gọi là “tội ác Mỹ – Ngụy”. Người VNCH chỉ làm nhiệm vụ tự vệ mà thôi, chính những kẻ mang danh “giải phóng” dân tộc mới là những kẻ đẩy trẻ em vào ngọn lửa hung tàn của chiến tranh phi nghĩa do đảng cộng sản gây ra.

Ngày nay xác thân mấy em đã rửa mục dưới ba tất đất, oan hồn của các em cũng không biết tại sao phải chết tức tưởi như vậy !!

Thật đau lòng!! Thật hận Việt cộng biết bao !!

| phan nguyên luân |

  

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Góc Chính Trị, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s