CÔNG TRẠNG VĨ ĐẠI CỦA CÔNG AN VIỆT CỘNG ĐÀN ÁP, TRA TẤN PHỤ NỮ DàMAN…

Đây là những hình ảnh tập trung vào tội ác của cộng sản đối với những người mẹ, người chị, người em Việt Nam.

bản chất, hành vi của chế độ cộng sản đối với phụ nữ Việt Nam.

Nếu đây là những người phụ nữ của mấy chục năm về trước, chắc hẳn họ sẽ là những huyền thoại mẹ, người mẹ cầm súng, cô gái vót chông, cô gái mở đường, cô gái Lam Hồng, o du kích nhỏ… và được ca ngợi như những thánh nữ bất tử trong sự nghiệp cách mạng của “đảng ta”. Ngày hôm nay sau “giải phóng”, họ đã bị giải phóng ra khỏi kiếp người và bị cộng sản hành hạ, đối xử không thua gì súc vật. (source danlambao)

PHAN NGUYÊN LUÂN… thực hiện

  

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, 7- Văn Nghệ, Tin Tức - Góc Chính Trị, Tin Tức - Việt Nam, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s