NÚI ĐÁ BIA… thơ PHAN LONG YÊN

 

thơ… PHAN LONG YÊN

NÚI ĐÁ BIA…

 • Giữa đèo dáng điệu vẽ thung dung
 • Bia đá trông sao đẹp lạ lùng
 • Trước biển tím lòa, lòa vạn lý
 • Sau non xanh dợn, dợn ngàn trùng
 • Đêm ngày quán trọ, mây qua lại
 • Năm tháng lầu không, nguyệt vẫy vùng
 • Vũng cận bầu bên tình mặn lạc
 • Buồn vui san sẻ nắng mưa rừng.
 • Buồn vui san sẻ nắng mưa rừng
 • Bia cũ chưa mờ nét thủy chung
 • Mở rộng biên cương danh chói lọi
 • Dựng nên bờ cỏi tiếng vang lừng
 • Nắng mưa nào quản lòng son sắt
 • Sương gió đâu sờn dạ tiết trung
 • Lớp lớp Chiêm quân run vó ngựa
 • Nghìn năm bi tích ngự oai hùng…

| PHAN LONG YÊN |

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s