SÔNG ĐÀ NÚI NHẠN… thơ PHAN LONG YÊN

thơ… PHAN LONG YÊN

SÔNG ĐÀ NÚI NHẠN…

 • Sông Đà Núi Nhạn lúc canh thâu
 • Gió viếng trăng thanh cảnh đượm màu
 • Lấp lánh non vàng ôm cổ tháp
 • Long lanh sóng biếc vịn chân cầu
 • Trên sông lửa đỏ soi lòng nước
 • Cuối xóm đèn khuya điểm mặt bầu
 • Cái Vạc về đâu buông tiếng gọi
 • Trông lên mây bạc đã xây lầu…

 

 • Trông lên mây bạc đã xây lầu
 • Tháp vẫn còn đây, nhạn ở đâu
 • Núi nhớ sâu dâng sương đọng lệ
 • Sông thương tình lặn nước hoen màu
 • Mây về nhắn nhũ lan nghiêng mặt
 • Gió tới đưa tin liễu cúi đầu
 • Chốn cũ lầu xưa còn mãi đó
 • Riêng tình đen bạc gẫm mà đau !

| PHAN LONG YEN |

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s