Daily Archives: March 28, 2017

HÃY VUI LÊN BẠN ƠI…. Lê Hựu Hà / Elvis Phương

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

RU TÌNH BẰNG DÂN CA DÂN GIAN…

  Khi nói đến đề tài “muôn thuở” không đề tài có thể so sáng với sự mênh mong bất tận của Dân Ca Dân Gian. Nguồn thơ đơn giản mộc mạc này đã là gia sản của văn chương … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương | Leave a comment