THÔNG BÁO (2) – ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN

THÔNG BÁO !! THÔNG BÁO !! THÔNG BÁO !!

ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC TẠI LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA VÀO MÙA SUMMER 2017..

… Sẽ cập nhật thông báo mới trên website:cuuhocsinhphuyen.com (trong mục Thông Báo)

Chú Ý: Quý Thấy, Cô và Đồng Môn của cựu học sinh Phú Yên ở Tại Quê Nhà muốn tham gia ngày Đại Hội Liên Trường Phú Yên, xin hãy liên lạc ban tổ chức qua Email dưới đây. Ban tổ chức sẽ gởi thông tin chi tiết và cần thiết cho quý vị…

… Mọi Ý Kiến Đóng Góp xin liên lạc: 714-624-0606
… Email xin gởi về: cuuhocsinhphuyen2015@gmail.com

This entry was posted in 2- Thông Báo, Thông Báo - C/T Từ Thiện, Thông Báo - Góp ý, Thông Báo - T/B Đặc Biệt, Thông Báo - Tâm Tình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s