THẦY LƯỜI…

Có một ông thầy đồ rất lười biếng, thường kiếm cớ để không phải dạy dỗ gì cả. Một hôm ông vào lớp liền hỏi học trò của mình:
– Tụi bây có biết hôm nay học cái gì không?
Cả lớp trả lời:
– Thưa thầy không ạ!
Thầy đồ tỏ vẻ giận dữ:
– Không biết? Vậy tụi mày tới trường để làm cái gì? Cút về hết đi!
Đám học trò khúm núm kéo về hết và bàn với nhau là lần sau thầy có hỏi thì sẽ trả lời biết xem thầy tính sao.
Hôm sau, thầy giáo lại hỏi:
– Hôm nay tụi bây biết sẽ học cái gì không?
Cả lớp đồng thanh trả lời:
– Dạ biết!
– Đã biết hết rồi thì tụi bây còn ở đây làm cái gì vậy? Về hết đi!
Tụi học trò tức lắm, cho nên bàn rằng kì sau thầy có hỏi thì nửa lớp sẽ trả lời có và nửa lớp sẽ trả lời không coi thầy tính sao nhé!
Ngày kế tiếp thầy giáo lại hỏi:
– Bây có biết hôm nay học cái gì không?
Nửa lớp trả lời:
– Thưa biết ạ!
Nửa lớp còn lại trả lời:
– Thưa không!
Thầy đồ vội nói:
– Vậy thì đứa nào biết ở lại dạy mấy đứa không biết, còn tao đi về!!!!!!
????????!!!!!!!!!.

thầy vừa đi ra khỏi lớp vừa cười thầm:

-Con bà tụi mày! tao thầy chứ đâu phải tụi mầy thầy, mà qua mặt tạo.. heheh

(hết lời dẫn)

——————————————————–

Posted by Tiến Tèo

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s