Daily Archives: April 9, 2017

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP GỞI THÔNG ĐIỆP: “HOA KỲ KHÔNG NHÂN NHƯỢNG KẺ ÁC ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI” !!

Ngày 4/7/2017, một bài bình luận được đặng trên AFP website trích dẫn thời của Obama, 21/08/2013 đangchế độ Bachar Al Assad đã vượt qua «lằn ranh đỏ» mà cựu Tổng thống Obama đã vạch ra, với vụ tấn công bằng khí độc sarin … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

ĐƯNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÚC HẬU… BỀ NGOÀI !!

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh đẹp, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

STILL IN LOVE WITH YOU… Sade

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HOA SIM… TÍM CHIỀU HOANG BIỀN BIỆT !!

Chết trên tác phẩm của mình ? Nhạc sĩ Dzũng Chinh tác giả “Những Đồi Hoa Sim” chết trên đồi hoa simPhạm Tín An NinhNhạc sĩ Dzũng Chinh(Đã có một vài bài viết nói về cái chết của Nhạc sĩ … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương | Leave a comment

NHÌN LẠI MỘT NỀN GIÁO DỤC… ĐẸP !

“Đây là bài viết có tính cách “nhìn lại học vấn” của miền Nam Việt Nam trước khi bị xâm chiếm bởi cộng sản Bắc Việt (4/1975), để chúng ta có cái nhìn và so sánh với “học vấn” của … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi | Leave a comment