KHÔNG CÓ CHUYỆN ICE (sở di trú) TÌM BẮT DU HỌC SINH GỐC VIỆT…

Từ khi có sắc lệnh “bố ráp di dân bất hợp pháp”, cho đến này vẫn chư có bất kỳ một cơ sở thương mại nào của gốc Việt bị nhân viên công lực sở di trú đến điều tra, kể cả từ nhà hàng , hoặc tiệm nails nào ở Houston, Cali cho đến 50 tiểu bang. Chưa có một thông tin chính thức nào được giới truyền thông và sở di trú Hoa Kỳ khẳng định đã bắt du hoc sinh gốc Việt đi làm (nhân tiền mặt).

Trách nhiệm và công việc của lực lượng ICE là gì? ICE chỉ có nhiệm vụ đi bắt những người illegal Immigrant (di dân lậu) có “quá khứ ” hoặc “hiện tại” mang tội hình, và là những tội hình nghiêm trọng , ảnh hưởng đến tính mạng, an ninh của mọi người mà thôi.

Vẩn biết các em dhs khong được phép đi làm nhưng cũng không nên tung những tin đồn thất thiệt làm các em hoang mang hoảng sợ một cách quá đáng.

Cũng tội cho các em, rất khó khăn khổ cực mới qua được đây du học, khong phải em nào cũng con ông cháu cha, gia đình đại gia, có những gia đình gom góp tất cả để lo cho các em du học để có tương lai, chúng ta không khuyến khích giúp đỡ các em thì thôi, cũng đừng nên gây hại thêm về mặt tinh thần cho các em.

Các bạn du học sinh gốc Việt yên tâm lo học đến nơi đến chốn, tuyệt đối không để bị out of status. IRS ( khong phải ICE) có biết nơi các em làm việc thì họ phạt người chủ chứ không phải bắt các em, người chủ , không có chuyện bị bắt ỡ tù hoặc bắt về VN truc xuất ngay như những tin đồn.

Tuy nhiên, theo bản tin này, đây không phải là một bài viết có tính cách khuyến khích các em du học sinh đi làm (nhận tiền mặt), vì nếu các em không có thẻ Working Permit mà đi làm là phạm luật di trú, nếu đi làm theo hình thức này, cơ quan điều tra các bạn du học sinh và nơi làm việc đầu là “sở lao động”, sau đó họ sẽ chuyển hồ sơ qua “sở di trú”, lúc đó chính quyền sẽ điều tra, và những chuyện kế tiếp sau đó chỉ có họ biết thôi…

Xin Hãy Cẩn Trọng Vấn Đề Này!!

|Chris Phan|… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s