TRỐN THUẾ, KHAI MAN… MỘT LUẬT SƯ GỐC VIỆT BỊ RA TÒA !!

Little Saigon, theo bản tin của VD daily News, Một luật sư mà nay là công tố viên tại Phòng Biện Lý Hạt Los Angeles đang gặp rắc rối với Phòng Biện Lý Hạt Orange. Theo thông báo từ Phòng Biện Lý Hạt Orange ngày thứ Năm, nữ công tố viên này đã bị khởi tố vào ngày thứ Ba, 11 tháng Tư, 2017 với cáo trạng khai gian thuế và không tường trình về số lợi tức $328,000 Mỹ kim từ một vụ bán nhà cho thuê.

Thông báo của Phòng Biện Lý Hạt Orange cho biết người bị khởi tố là bà Nicole Lai Như Võ, 39 tuổi, sống tại Tustin, Quận Cam. Bà bị truy tố bốn tội khai man trên hồ sơ thuế, một tội cố tình không khai thuế. Những tội này có án tối đa là năm năm và tám tháng trong nhà giam tiểu bang.

Hồ sơ khởi tố cho biết bà Nicole Lai Như Võ đã khai man trong bốn năm 2010, 2011, 2013, và 2014 về một ngôi nhà ở Redondo Beach là nhà ở của bà, nhưng thật sự bà đã cho thuê ngôi nhà này trong thời gian đó. Bà đã không khai báo về số tiền bán nhà hơn $328,000. Hồ sơ nói rằng vì không khai đúng thuế nên bà có trách nhiệm về số tiền thuế hơn $25,000 đang thiếu chính phủ.

Bà Nicole Lai Như Võ từng học trường đại học University of Southern Calif. và trường luật Whittier Law School.

(source from VD News) / CHRIS PHAN… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s