Đi CHỢ..

 
Bà vợ vừa đi làm về thấy ông chồng đang ngồi xem tivi, bà vợ liền giục:
– Anh đi chợ đi!
Ông chồng liền nói:  Đó không phải là công việc của đàn ông!
Bà vợ liền quát: – Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh cái việc của đàn ông!
Ông chồng khẽ nói: – Thôi được rồi! Cái giỏ đi chợ đâu rồi, đưa đây!?!
Vừa xách giỏ đi chợ vửa chửi thầm: – Con bà nó! Đi Chợ Cho Chắc Ăn !!’

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s