GIẶC CÙNG MÀU DA….

Người nông dân Việt Nam vốn dĩ rất thật thà, hiền hậu, chất phát. Cuôc đời gắng liền với cơ cực, khốn khó nghèo khổ, nhưng luôn cam chịu số phận, chỉ mong kiếp sống sao được bình an, bình thường… Thế nhưng ước mơ này chưa bao giờ trở thành hiện thực đối với họ sau gần 80 năm ở ngoài Bắc, và 42 năm ở trong Nam !!

Nay người nông dân, đồng bào Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa mất nhà cửa, mất ruộng vườn, mất hết tất cả, kể cả mất sinh mạng. Ai đã đẩy đồng bào vào đường cùn, không còn lựa chọn nào ngoài đứng lên chống lại bạo lực, chống lại “đoàn quân tinh nhuệ của đảng”, dù trong tay họ không có tất sắt, không có vũ khí tự vệ (?)

Ngày xưa, đồng bào đứng lên chống giặc ngoại xâm, hy sinh tất cả cho thế hệ mai sau, vì thế mà giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, đánh đến cái lai quần vẫn đánh… Nhưng hiện tại, không phải giặc ngoại xâm, mà giặc cùng màu da, chung tiếng nói và ác độc, dã man, tàn nhẫn hơn thời phong kiến gấp bội. Cũng là cùng dân tộc, nhưng đã có ranh giới rỏ nét “đảng cầm quyền, và người dân bị trị”…

Ngày nay, đồng bào đã nhận thức Kẻ Thù của dân tộc là ai… Kẻ thù như vậy, người nào mà không đau xót?

Thật Não Lòng …

Phan Nguyên Luân

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s