BÁO CHÍ của ĐỒNG ĐẢNG… FACEBOOK của ĐỒNG BÀO !!

BÁO CHÍ & FACEBOOK

Ở Việt Nam bây giờ:

– Người chết thì báo chí đưa tin, còn cá chết thì facebook đưa tin.

– Đàn bà bị hiếp thì báo chí đưa tin, còn dân tộc bị hiếp thì facebook đưa tin.

– Dân các nước tư bản chủ nghĩa biểu tình thì báo chí đưa tin, còn dân các nước XHCN anh em biểu tình thì facebook đưa tin.

– Ai ăn cá mà sống thì báo chí đưa tin, ai ăn cá ngáp ngáp, cá độc thì facebook đưa tin.

– Biển màu xanh thì báo chí đưa tin, biển màu đỏ, màu đục thì facebook đưa tin.

– Tàu nước ngoài tông chìm tàu ngư dân Việt Nam: báo chí kêu là “tàu lạ”, còn facebook gọi là “tàu quen’.

– Người dân đi biểu tình: báo chí nói tại Việt Tân, còn facebook thì nói tại Việt gian.

– Báo chí viết bài ca ngợi thường lấy bút danh, còn facebook viết bài ca ngợi lại lấy đích danh.

– Nếu cô A bị bỏ tù thì báo chí đưa tin, nhưng nếu cô A đoạt giải nhân quyền thì facebook đưa tin.

– Hỏi Việt Tân là thằng nào thì báo chí lơ tơ mơ, nhưng hỏi Việt gian là thằng nào facebook nói trúng phóc.

– Nhà báo mà bị đánh thì facebook bênh vực, nhưng nếu facebooker bị đánh thì nhà báo làm ngơ.

– Nhà báo viết hay được thưởng bằng tiền, còn facebooker viết hay được thưởng bằng like.

( Fb Anh Sơn Trần Đức)

Advertisements
This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s