EM RẤT… THẬT THÀ !!

Hai ông Việt Kiều già móm mém nói chuyện với nhau:
– Ông nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ?
– Nó rất là thật thà, nên tui mới cưới nó đem qua đây chớ bộ!
– Làm sao ông biết là nó thật thà?
– Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi: “Tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội qua, mà em lại chịu lấy qua ?”.
Nó nói tại vì nhà nó nghèo quá nên lấy tui cho đỡ khổ.
– Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là … thật thà?
– Tui cũng thử lòng nó thêm . Tui hỏi nó: “Đưa em qua bển rồi lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao?
” Nó trả lời: – “Em đợi được, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6, 7 năm nữa là cùng !”.
Tui gặng hỏi nó thêm : – ” Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi qua chết, em bỏ qua thì sao?
Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời : – “Nói ông đừng giận nghe, sức ông ở một mình thì sống thêm được 6, 7 năm. Chứ sống chung với em, thì ông thọ được 1 năm …là cũng giỏi lắm rồi! “…

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s