THÔNG BÁO (5) … NGÀY ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017

DANH SÁCH SƠ KHỞI QUÝ THẦY VÀ ĐỒNG MÔN THAM DỰ NGÀY “ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017”

DẠ TIỆC NGÀY 15/7/2015 (thứ bảy):                  

Lý Kim Lan

Lý Kim Dung

Võ mình Vui Hoa

Nguyễn Thanh

Nguyễn Mỹ Vương

Hồ Đác Nhơn Tùng

Lê Hương

Phan Nga Hồng

Ngô Mỹ Lan

Ngô Mỹ Châu

VŨ TRẦN

VŨ TRẦN (X)

Ngô Hồng Phù Tân

Hồng An Phạm

Thống Hữu Nguyễn

 

Nguyễn Huệ khóa (2bàn)

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Nguyễn Huệ khóa 83-86 1

Khóa 9B/Bồ Đề

TRẦN LƯƠNG NGHĨA

NGUYỄN THÙY VY

TĂNG HÙNG

NGUYỄN KIM HOA

TRƯƠNG LOAN

VÂN VÕ

LÊ MINH THƯ (X)

LÊ MINH THƯ (X)

LÊ MINH THƯ (X)

THIÊN PHAN

VINH PHAN

VINH PHAN (X)

VINH PHAN (X)

VINH PHAN (X)

HỒNG NHI

ANNIE HANG

HỒNG TRANG

NHÀN TRẦN 1

QUÁCH LAN

QUÁCH LAN (X)

NGUYỄN THÀNH HỒ

LÊ LINH

ANH TÁM

LIEN HANLY 

LIÊN HANLY (X)

TÍN LỮ

DIỆP HẠNH

 

NGUYỄN PHÚC HOÀI (bàn) 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

NGUYỄN PHÚC HOÀI 1

KHÓA 79-82

MẠNH ĐÌNH TRỌNG

THÁI LỆ QUÂN

CAO TUÂN

PHƯƠNG PHAN

CAO TRÂN

NGA ÁNH PHẠM

NGA ANH PHẠM (X)

NGA ANH PHAM (X)

DAVID ĐOÀN

DAVID ĐOÀN (X)

 

HUỲNH CANG

HUỲNH CANG (VỢ)

NGUYỄN QUỲNH TÔ (X)

NGUYỄN QUỲNH TÔ (X)

BÙI VĨNH PHÚ (X)

TRAMMY LƯU (X)

HÀN NGỌC ẢNH 1

JIMMY 1

PHÙNG TU NGA 1

PHÙNG NHỈ HÀ 1

PHÙNG NHỈ HÀ (X)

 

TRẦN TÂM 1

TRẦN TÂM (X) 1

KIM OANH 1

KIM OANH (X)

LÊ TUYẾT PHAN (X) 1

LÊ TUYẾT PHAN (X)

VÕ PHỤNG HOA 1

PHẠM THỊ THÙY LINH 1

AMY BÙI 1

 

PHAN YÊN 1

PHAM HỒNG THU 1

LỮ CHÂU 1

LỮ CHÂU 1

LỮ KIM PHI 1

HÀNG HẢI 1

LỮ KIM PHƯƠNG 1

LỮ THI CHƯƠNG 1

LỮ THI CHƯƠNG (X) 1

LỮ THI VĂN 1

LỮ THI VĂN (X) 1

LỮ KIM THANH 1

LỮ KIM THANH (X)

LỮ KIM TRÚC 1

LỮ KIM TRÚC (X)

HÀNG TA 1

HÀNG TA (X)

HÀNG TUYẾT LIÊN 1

TRẦN SƠN (1) 1

 

DINA NGUYỄN 1

JOE ĐỖ VINH 1

HOÀNG TRẦN (Arizona) 1

HOÀNG TRẦN (X)

ANH BỬU 1

ANH BỬU (X)

           Phái đoàn Bắc Cali

LINDA NGỌC NGUYỄN 1

LINDA NGỌC NGUYỄN

NGÔ CÀNG PHƯƠNG 1

NGÔ CÀNG PHƯƠNG 1

PHẠM XUÂN CẦU 1

PHẠM XUÂN CẦU 1

NGUYỄN KHOA ĐẰNG 1

NGUYỄN KHOA ĐẰNG 1

HOÀNG THANH PHƯỚC 1

HOÀNG THANH PHƯỚC (X) 1

NGUYỄN ĐÌNH CAI 1

NGUYỄN ĐÌNH CAI (X) 1

PHẠM LAN ANH 1

TRẦN HOÀNG THÂN 1

PHẠM HỒNG NGA

PHAM HỒNG NGA (X)

VÕ MINH VUI 1

LÝ KIM LAN 1

ÁI DUNG 1

NGUYỄN THỊ HẢO 1

NGUYỄN THỊ HẢO (X) 1

NGUYỄN T XUÂN TÙNG 1

NGUYỄN T XUÂN TÙNG (X) 1

LÊ THANH TUYẾT 1

HỒ TÂM 1

HỒ TÂM (X) 1

NGUYỄN THỊ MAI 1

NGUYỄN XUÂN THANH

NGUYỄN XUÂN THANH (X) 1

HUỲNH VĂN HỌC

HUỲNH VĂN HỌC (X) 1

TRÚC GIANG 1

 

      KHÓA 76-79

KIM KHUÊ NGUYỄN 1

KIM KHUÊ NGUYỄN (x) 1

HOÀNG LAN CHI 1

HOANG LAN CHI (x) 1

HOÀNG LAN CHI (x) 1

HOÀNG LAN CHI (x) 1

LÊ LAN HƯƠNG 1

PHÙNG MỸ LỆ 1

PHÙNG MỸ LỆ (X) 1

TRẦN HOÀNG THÂN 1

PHẠM XUAAN THANH 1

ĐỖ TRỌNG TIÊN

TRẦN MỘNG LOAN 1

HUỲNH BÌNH 1

VÕ HOÀI

VÕ HOÀI (X) 1

NGUYỄN THÚY HỒNG 1

NGUYỄN THÚY HỒNG (X) 1

LÂM ĐẶNG 1

LÂM ĐẶNG (X) 1

 

ANTHONY THÂN (1 bàn ) 1

ANTHONY THÂN (gần ca sĩ) 1

ANTHONY THÂN (1 bàn) 1

ANTHONY THÂN (1 bàn) 1

ANTHONY THÂN (1 bàn)

ANTHONY THÂN (1 bàn) 1

ANTHONY THÂN (1 bàn) 1

ANTHONY THÂN (1 bàn)

ANTHONY THÂN (1 bàn)

ANTHONY THÂN (1 bàn)

 

VÕ HỒNG (1 bàn)

VÕ HỒNG (1 bàn)

VÕ HỒNG (1 bàn)

VÕ HỒNG (1 bàn)

VÕ HỒNG (1 bàn)

VÕ HỒNG (1 bàn)

CÁI CHI (cùng bàn)

CÁI CHI (x cùng bàn)

LAI DIEP (cùng bàn)

LAI DIỆP (x cùng bàn)

            CHUNG BÀN

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

ĐỖ QUỲNH (1bàn)

CHUNG BÀN

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

NGUYỄN THIỆN (1 BÀN)

 

DOÀN THỊNH

ĐOÀN THỊNH (X)

KHÓA 86-89

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

LÊ NGUYÊN THÔNG (DR. 1BAN)

 

TOTAL: 231 người ghi danh tham dự (tính đến ngày 3/5/2017)

Chỉ trong vòng 2 tuần lễ ra thông báo, đã có gần 200 đồng quý thầy cô và cựu học sinh ghi danh tham dự.Xin nhắc lại, năm nay, Chỉ tổ chức MỘT NGÀY DẠ TIỆC và một ngày Du Ngoại thôi, bởi vậy số vé có giới hạn, mong quý thầy cô và các anh chị đồng môn đặt vé tham dự sớm, để tiện việc sắp xếp, cũng như để tránh tình trạng HẾT VÉ như những lần đại hội trước.

Xin đừng chờ “last minute” (phút chót) mới đến thẳng nhà hàng nơi tổ chức dạ tiệc để lấy vé tham dự, chắc chắn lúc đó sẽ không còn vé. Đó là điều đã xảy ra những năm trước, đó là hình ảnh khó chịu khi thấy đồng hương ở những tiểu bang xa bay thẳng về mà không có vé vào cửa (vì sold out)…

p.s:// Bên cạnh, quý vị nào đã đặt vé tham dự rồi mà thấy không có tên danh sách xin liên lạc gấp để bổ túc.. Cảm Ơn!

Mọi chi tiết ý kiến đóng góp và bảo trợ xin liên lạc:

CHI PHIẾU BẢO TRỞ VÀ ỦNG HỘ ĐẶT VÉ THAM DỰ, XIN GHI TÊN:

CHRISTOPHER PHAN

(ghi memo phía dưới bên trái tấm check: Đại Hội liên trường PY 2017)

Gởi về địa chỉ: 14884 Dillow St., Westminster, CA 92683

Mọi chi tiết chi xin liên:

CHRIS PHAN: 714-624-0606
Email: cuuhocsinhphuyen62015@gmail.com
website: cuuhocsinhphuyen.com (bấm vào cột Thông Báo)

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Phan Long Hưng

 

Image may contain: 16 people, people smiling, text
This entry was posted in 2- Thông Báo, Thông Báo - C/T Từ Thiện, Thông Báo - Góp ý, Thông Báo - T/B Đặc Biệt, Thông Báo - Tâm Tình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s