HÃY VỀ…

 

 

  thơ… Hoài Võ

 

HÃY VỀ… 

Là cựu học sinh đất Phú yên
Khi xưa chưa biết cũng chưa quen
Bao năm đất khách người đôi ngã
Nay dịp ta về ắt cũng duyên

Bạn hãy cùng tôi ta hãy về
Thắm tình huynh đệ, đượm tình quê
Nâng cao ý chí tình liên kết
Gian khó bao nhiêu quyết chẳng nề

Có biết bao nhiêu chuyện để vui
Cũng không thiếu những chuyện bùi ngùi
Cùng nhau ta dốc bầu tâm sự
Thức trọn đêm này mới thỏa thôi

Vậy nhé bạn ơi hãy với tôi
Dòng thơ thay những lá thư mời
Về Nam Cali ngày tao ngộ
Ắt hẳn gặp nhau chẳng muốn rời,

Florida 05/05/17

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 6- Văn Học, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s