MARIAH CAREY… I DON’T WANNA CRY / (part 2)

CHƯƠNG TRÌNH NHỮNG DÒNG NHẠC QUỐC TẾ

do… Chris Phan & Nguyệt Hân… thực hiện !

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s