Daily Archives: May 19, 2017

NGÔN NGỮ “LẠ” CỦA ĐỒNG BÀO TÔI THỜI VIỆT CỘNG !!

…Tiếng  nước tôi, tiếng nói đồng-bào tôi mà sao nghe lạ tai quá? Bây giờ, khi xem phim với phụ-đề tiếng Việt, tôi lại còn khó hiểu hơn là không có phụ-đề nữa; đọc những  bài thâu lượm trên Internet … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tạp Ghi | Leave a comment

Laura Pausini – It’s Not Goodbye

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

I’m in Love with You – Doro LiLoveLi LiLoveLi

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Lara Fabian – You’re Not From Here LiLoveLi LiLoveLi

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Michael Bublé | Laura Pausini ★”You’ll Never Find Another Love Like Mine

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Michael Buble – Nelly Furtado – Quando, Quando, Quando

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Thalía – Michael Bublé… Bésame Mucho

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

THANK YOU… Dido

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

IF I WERE A BOY … Beyonce’

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Snowy White – Midnight Blues

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment