HAI SỰ CHÀO ĐÓN QUỐC KHÁCH KHÁC NHAU CỦA VUA Ả RẤP ĐỐI VỚI TỔNG THỐNG HOA KỲ…

Tống thông Donald Trump đã thành công thuyết phục Vua Á Rập (dầu hỏa) đầu tư 350 tỷ mỹ kim trên nhiều chương trình (kinh tế và quân sự) vào Hoa kỳ trong vòng 10 năm.

$110 tỷ Mỹ kim được giải ngân bất cứ lúc nào.

$240 tỷ Mỹ kim còn lại được tháo khoáng trong vòng 10 năm.

Đây là một bước thắng lợi rất lớn đối với chuyến công du ra ngoại quốc đầu tiên của tổng thống Donald Trump, đem lại một số tiền đầu tư khổng lồ của Saudi Arabia.

Qua thước phim ghi lại này, tất cả hảng thông tấn (USA Media) kể cả những hảng truyền thông không đội trời chung với người đứng đầu Tòa Bạch Ốc, như  CNN, CNBC, NBC, ABC, Washington Post, New York Times đều phải công nhận và khâm phục sự thương thuyết tài ba của tổng thống Donald Trump đối với quốc trưởng Á Rập. và họ không ngừng đưa ra hai hình ảnh cựu tổng thống Barrack Obama và đương kim tổng thống Mỹ- Donald Trump với sự chào đón “khác xa nhau” của Vua Ả Rập.

Vua Ả Rập đón tiếp hời hợt đối với cựu tổng thống Barrack Obama, nhưng sự nồng nhiệt nghiêm trang, trang trong (red carpet) đối với TT Donald Trump.

(source from CNN youtube) / CHRIS PHAN… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Thế Giới. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s