Daily Archives: May 29, 2017

NHỮNG VA CHẠM TRONG NGÀNH NAIL…

(Ngành nghề nào cũng trả giá rất đắc cho chuyện cơm áo gạo tiền) Qua “youtube” sau đây, nhìn thấy cảnh tượng này, thật quá đau lòng và buồn phải không thưa quý vị? 1. Về tình thì đúng, Cô … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng | Leave a comment

THUYẾT CỦA KHỔNG TỬ… KHÔNG CÒN HỢP THỜI !!

  (cộng sản lợi dụng học thuyết xưa để độc quyền, độc ác”… “…Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung; Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu”… (Vua khiến bề tôi chết mà bề tôi không … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Tạp Ghi, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment