VIET NAM TIÊU THỤ BIA (beer) ĐỨNG NHÌ THẾ GIỚI !!!

CHÚC MỪNG !! CHÚC MỪNG !!

“…giới trẻ ngày nay ở VN tiêu thụ bia đứng hạng nhì thế giới, “kích cầu” cho kinh tế tăng trưởng phát triển vượt bậc nhất Á Châu” …

 

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s