THÔNG BÁO – DANH SÁCH NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG “MẠNH THƯỜNG QUÂN” !!

ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017

*** NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG MẠNH THƯỜNG QUÂN ***

Lưu Ý: Chúng ta chỉ còn đúng 5 tuần nữa sẽ đến ngày Đại Hội. Quý Anh Chị đồng môn và bằng hữu nào chưa đặt vé (ticket) ngày dạ tiệc Thứ Bảy, ngày 15/7/2017. xin hãy liên lạc gấp và đặt vé để tiện việc sắp xếp bàn tiệc và chỗ ngồi…

Ban Tổ Chức: 714-624-0606
Email: cuuhocsinhphuyen2015@gmail.com
website: www.cuuhocsinhphuyen.com (bám vào mục thông báo)

Xin Cảm Ơn
TM. Ban tổ chức
Chris, Phan Long Hưng

This entry was posted in 2- Thông Báo, Thông Báo - C/T Từ Thiện, Thông Báo - Góp ý, Thông Báo - T/B Đặc Biệt, Thông Báo - Tâm Tình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s