ĐỔI MỚI BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN… TẠI SAO KHÔNG ĐỔI MỚI BIÊN CHẾ ĐẢNG VIÊN ???

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/phai-doi-moi-quan-ly-truoc-khi-bo-bien-che-giao-vien-20170530081823117.htm

Bài này nhận định rất đúng: “Nói xóa bỏ biên chế để sàng lọc đội ngũ thì không riêng gì ngành giáo dục mà tất cả các ngành khác cũng đều cần áp dụng. Vậy tại sao không xóa bỏ công chức, viên chức trong toàn bộ máy hành chính? Vì tham nhũng, hối lộ chủ yếu diễn ra ở cơ quan công quyền chứ không phải giáo viên, những người chỉ có giấy và phấn.”
Chính xác là phải thay đổi từ gốc, phải đổi mới quản lý trước đã! Quan điểm giáo dục, hệ thống chương trình, thi cử, nội dung sách giáo khoa,… cứ như cũ thì có đổi 1,000 giáo viên tình hình vẫn vậy!
Tôi ủng hộ việc xóa biên chế, nhưng không phải kiểu nửa vời như Bộ GDĐT đang đề cập.
Muốn giỏi sạch đẹp thì…dẹp từ GỐC !

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s