15 NĂM NỮA HÀ NỘI SẼ SÁNH NGANG TRUNG TÂM TÀI CHÍNH HONGKONG…

http://soha.vn/chi-15-nam-nua-ha-noi-se-la-sieu-thanh-pho-sanh-ngang-voi-trung-tam-tai-chinh-cua-hongkong-20160604115534263.htm

“Hà Nội mạnh, đất nước mới mạnh”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định tại sự kiện Hà Nội 2016 – Hợp tác đầu tư và phát triển diễn ra sáng 4/6.

Theo Bộ trưởng Dũng, Hà Nội đặt mục tiêu sau năm 2030 trở thành một siêu thành phố (mega city).

Nếu đất nước không còn Việt cộng, thì không những Hà nội MẠNH, và tất cả mọi nẻo đường, ngỏ ngách của Việt Nam đều phồn thịnh, dân tộc HÙNG MẠNH !!

Còn Việt cộng, Hà Nội mạnh để làm chư hầu cho Trung cộng… mà thôi!!

| phan nguyên luân | … thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s