Daily Archives: June 12, 2017

PHÓNG SỰ TRÊN CON ĐƯỜNG BOLSA / LITTLE SAIGON …

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 2A- Phú Yên Ơi, 5- Tin Tức, Khắp Nẻo Đường VN, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Tin Tức - Cộng Đồng | Leave a comment

LÃNH ĐẠO VIỆT CỘNG… CƯỚP TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI!!!

 

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

LÃNH ĐẠO VIỆT CỘNG… CƯỚP TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI!!!

  UBND tỉnh Bình Định cướp đất! Công an HÀ NỘI cướp cơm của dân oan !

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

KINH HOÀNG… NƯỚC VIỆT NAM BIẾN MẤT TRÊN THẾ GIỚI!!!

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

NGÀY KHAI TỬ CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VENEZUELA… VIỆT CỘNG “CÂM NHƯ HẾN” !!

(source Nghe Tu’s Youtube)

Posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

VIETNAM ƠI… TÌM EM Ở ĐÂY BÂY GIỜ ???

Những thứ CNXH đã cướp khỏi Việt Nam Kinh tế đang phát triển nhưng con người Việt Nam hiện nay đang phát triển ngược. Sống dưới CNXH, người Việt đã bị cướp đi những thứ sau. Có quá đáng để … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự | Leave a comment

NHỮNG “THIẾU NHI NGOAN LỚN TUỔI”… của BÁC HỒ !!

 Thị Kim Ngân, Hoàng Hữu Phước (khóa trước), Nguyễn Thị Xuân, Trịnh Ngọc Phương, Đỗ Văn Đương (khóa trước),  Nguyễn Thị Quyết Tâm, Nguyễn Thị Thủy, Ngọ Duy Hiểu.   Ngày 5/6/2017, tranh luận tại Quốc hội về thực phẩm … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

MINH ĐỨC HOÀI TRINH – NỮ LƯU VỚI CÂY BÚT… “NHÂN QUYỀN” !!

Cách đây vài hôm nhà văn Minh Đức Hoài Trinh có đến tặng cho tôi tác phẩm Văn Nghiệp Và Cuộc Đời MDHT và yêu cầu tôi nói vài lời giới thiệu. Như các bạn nhận thấy: tập sưu khảo … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương | Leave a comment

BƯỚM TRẮNG… Nguyễn Bính / Anh Bằng / Vũ Khanh

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

NGUYỄN BÍNH… “NHÀ NÀNG Ở CẠNH NHÀ TÔI” !!!

                                           Đã có nhiều nhà phê bình văn học, viết về Thơ Nguyễn Bính, nhiều thời kỳ, cả hai miền … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương | Leave a comment