BÀI VÈ… QUÊ HƯƠNG !!

 • Ở với đảng và bác
 • Cây đinh phải đăng ký
 • Trái bí cũng sắp hàng
 • Khoai lang cần tem phiếu
 • Thuốc điếu phải mua bông
 • Lấy chồng phải cai đẻ
 • Bán lẻ chạy công an
 • Lang thang đi cải tạo
 • Hết gạo ăn bo bo
 • Học trò không vở tập
 • Độc Lâp với tự do
 • Nằm co mà hạnh phúc
 • Tủi nhục cho dân tộc
 • Cọc móc của tổ quốc
 • Đem bán cho Tàu cộng
 • Rồi tuyên truyền xách động
 • Bốn tốt Mười sáu vàng
 • Luôn có bác và đảng
 • Đem tất cả giang san
 • Dâng hiến cho Mao Tàu
 • Thôi còn đâu nước Việt
 • Quê hương sẽ bị diệt
 • Dưới bàn tay cộng sản
 • Dưới nòng súng ngoại bang
 • Bạn là người Việt Nam
 • Nghĩa vụ gì phải làm
 • Phải tiêu diệt Việt cộng
 • Để nòi gióng Tiên Rồng
 • Đời Đời Lưu Sử Sách
 • Một dân tộc hiển hách
 • Quét sạch đảng tham tàn
 • Chiến đấu với Đại Hán
 • Chiến thắng trong vẽ vang
 • Quang Minh sẽ soi rọi
 • Hòa Bình khắp mọi nơi
 • Một Việt Nam Muôn Đời
 • Trường tồn và bất diệt….

 

| phan nguyên luân |

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Văn Trào Phúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s