LÀM NGƯỜI TỐT và LÀM VIỆC TỐT !!

KARMA’S PHILOSOPHY

(Triết Lý Nhà Phật)

1 – Cá sống cá Ăn Kiến, rồi cá Chết, Kiến sẽ Ăn Cá

2 – Thời Gian và Giao Di Biến Dịch xoay quần, nên đừng làm mất giá trị và làm đau lòng kẻ khác trong đời

3 – Hãy Nhớ Rỏ nhé: “hôm nay anh có uy quyền thế nào, nhưng thời gian sẽ là đào thải anh”…

4 – Một cây cổ thự có thể làm hàng triệu que diêm quẹt, nhưng một diêm quẹt có thể đốt hàng triệu cây cổ thụ

HÃY LÀM NGƯỜI TỐT, VÀ LÀM VIỆT TỐT… BẠN NHÉ !!

|phan nguyên luân|… trích dịch và thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s